เรียนภาษาญี่ปุ่นที่นี่ แล้วส่งไปเรียนต่อและทำงานในเวลาเดียวกันที่ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

สอนโดยครูไทยที่เคยไปศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น  25 ปี  เน้นผู้เรียนเป็นหลัก สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน กล้าพูด กล้าแสดงออก ใช้หลักสูตรที่เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการขอวีซ่า IM กับกรมแรงงาน และท่านที่จะไปเรียนต่อหรือใช้ชีวิตในญี่ปุ่น 

♦ ลงทะเบียนครั้งละ 30 ชั่วโมง 6,000.-(2-4 คน)
  ตัวต่อตัว  ค่าเรียนชั่วโมงละ 500  บาท 
♦ ใช้หนังสือของสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น 

หากท่านประสงค์จะเข้าไปเรียนในประเทศญี่ปุ่น ให้เราช่วยท่านขอ "วีซ่านักเรียน" 
ท่านจะสามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ทำงานได้เงินเยนด้วยและได้ความรู้ในเวลาเดียวกัน

Taiken Academy Group ซึ่งเป็นพันธมิตรกับเรา 

1-12-19 Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo
Tel: 03-3938-8689
Fax: 03-3938-8313
http://www.taiken.ac.jp

ผู้จัดหลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นพิเศษ Special Course in Japan Language แบบ 2 ปี และ 1 ปีครึ่ง
และหลักสูตรอาชีพหลากหลาย (อาชีวศึกษา) มีที่ตั้งสถานที่เรียนอยู่ในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่น