โรงเรียนประชุมวิทยา

โรงเรียนประชุมวิทยา จังหวัดอุดรธานี เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทอาชีวศึกษา โดยรับนักเรียนชาย และหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โรงเรียนแปลภาษา นี้ได้อยู่ภายใต้ความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และการดูแลของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี (www.udonpeo.go.th)

ได้รับการตั้งชื่อตามชื่อแรกของผู้ก่อตั้งโรงเรียนคือ นายประชุม เฟื่องทอง ผู้มีความคิดริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนสอนเสริมสนทนาภาษาอังกฤษระยะสั้นให้แก่ผู้สนใจที่จะติดต่อ สื่อสาร และค้าขายกับทหารอเมริกันที่เข้ามาประจำการในสงครามเวียดนามที่จังหวัดอุดรธานีที่ค่ายรามสูร และสถานกงสุลอเมริกาประจำจังหวัดอุดร (ปัจจุบันนี้ ค่ายรามสูรและสถานกงสุลอเมริกาปิดแล้ว)

โรงเรียนประชุมวิทยาได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2510 และเปิดสอน 6 หลักสูตร จึงมีความโดดเด่นในเรื่องคุณภาพมาตรฐานของศิษย์เก่าที่จบ และประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานในประเทศไทยและใช้ชีวิตในต่างประเทศ และยังเป็นที่รู้จักและไว้วางใจจากหน่วยงานเอกชนและราชการ จากการบอกต่อ ๆ กันมาในการเป็นมืออาชีพด้านการแปลภาษา เป็นล่ามแปลที่ศาล ช่วยทำวีซ่าทั้งคนไทย และวีซ่าต่างชาติ (Elite) พินัยกรรม สิทธิเก็บกินในที่ดิน การรับรองเอกสารที่สถานทูต กรมการกงสุล บริการโนทารี พับลิค และทนายความ รวมถึงการซ่อมเครื่องพิมพ์ธรรมดาทุกยี่ห้อ

ที่ตั้งของอาคารพานิชย์สี่ชั้นและสิ่งอำนวยความสะดวก

ตั้งอยู่เลขที่ 75 ถนนอุดรดุษฎี ระหว่างตึกคอมแลนด์มาร์คและธนาคาร TTB ด้านสตาร์บัคส์และ KFC เนื้อที่ 40 ตารางวา ห้องสอนภาษา 6 ห้อง ห้องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ทุกห้องติดแอร์คอนชั่น แผงอคลิลิกกั้นระหว่างผู้เรียนและผู้สอน บุคลากรในโรงเรียนฉีดวัคซีนครบ มีตรวจ ATK ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ยึดหลัก D-M-H-T-T มีกล้อง CCTV ห้องน้ำ 5 ห้อง ห้องอาหารสำหรับพักเบรค มีชากาแฟขนมว่าง และห้องพยาบาล

การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนประชุมวิทยาจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีห้องสมุด คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตบริการให้สืบค้นข้อมูล สอนตัวต่อตัว-ออนไซต์ และทางอินเตอร์เน็ต-ซูม สอนเดี่ยวและเป็นกลุ่ม สอนเสริมให้แก่นักเรียนที่เรียนไม่ทันโดยให้มาเรียนในชั้นที่เปิดอยู่ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน กรุณาดูที่ (www.languageschool.com

โรงเรียนประชุมวิทยามีหลักสูตรทั้งหมด 6 หลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

(1)  ภาษาอังกฤษ ใบอนุญาตเลขที่ 2/2512 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2512
(2)  พิมพ์ดีดระบบสัมผัสสิบนิ้ว ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใบอนุญาตเลขที่ 17/2513 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2513
(3)  คอมพิวเตอร์ ใบอนุญาตเลขที่ 0049/2539 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2539
(4)  ภาษาเยอรมัน ระดับ เอ1 ใบอนุญาตเลขที่ 098/2551 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.​2551
(5)  ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น, ระดับกลาง, ระดับสูง ใบอนุญาตเลขที่ 21/2557 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(6)  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับต้น, ระดับกลาง, ระดับสูง ใบอนุญาตเลขที่ 8/2558 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

จุดเด่นของโรงเรียนประชุมวิทยา

(1)  โล่รางวัลและเกียรติบัตร จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรับรองว่า เป็นโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554
(2)  เกียรติบัตรรับรองว่าเป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดี ประจำปี พ.ศ. 2556
(3)  เกียรติบัตรรับรองว่าเป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยุ่ในระดับดี ประจำปี พ.ศ. 2557
(4)  โล่รางวัลและเกียรติบัตรรับรองว่าเป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบการประกันคุณภาพภายใจอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี พ.ศ. 2560
(5)  เป็นที่รู้จักและไว้วางใจจากหน่วยงานเอกชน และราชการ จากการบอกต่อ ๆ กันมาในการเป็นมืออาชีพด้านการแปลภาษา เป็นล่ามแปลที่ศาล ช่วยทำวีซ่าทั้งคนไทยและวีซ่าต่างชาติ (Elite) พินัยกรรม สิทธิเก็บกินในที่ดิน การรับรองเอกสารที่สถานทูต กรมการกงสุล บริการโนทารี พับลิค และทนายความ รวมถึงการซ่อมเครื่องพิมพ์ธรรมดาทุกยี่ห้อ