หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

 

สนทนาภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพูดภาษาไทยพื้นฐานในระดับที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และสัมผัสวัฒนธรรมไทย เรามีหลักสูตรที่สอนโดยครูไทยผู้มีประสบการณ์ในการสอนนานปี และถ่ายทอดโดยใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลตามความต้องการของผู้เรียนส่วนมาก

 ส่วนผู้เรียนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ และไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แต่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน หรือภาษาเยอรมัน เราจะจัดชั้นที่มีผู้เรียนที่มีความสามารถเหมือนกัน หรือเรียนเดี่ยว โดยครูไทยที่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน หรือภาษาเยอรมัน เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

 ลงทะเบียนครั้งละ 30 ชั่วโมง เดี่ยวชั่วโมงละ 500 บาท 2 - 3 คน ชั่วโมงละ 300 บาท
 ค่าตำราหนังสืออุปกรณ์การเรียนครบชุดต่อการลงทะเบียนครั้งละ 1,000 บาท

 

 We have a 30-hour course that suitable for those who wish to learn Thai language used in everyday speaking and want to be familiar with Thai Culture, taught by instructors who have experience teaching in Thai language for years and use English as a global language, which meet the needs of most learners.
 
  The students who do not speak English and cannot use English to communicate; or can speak only Japanese, Chinese or German. We will classify the students who have the same ability.  Private class teaching is available.  
 
  Registration starting from 30 hours.  Private study 500 Baht per hour, 2-3 students for 300 Baht per hour, excluding text for each registration 1,000 Baht.

Essential Thai+1 CD
A guide to the basics of
Thai languange
1. First Things
2. Shopping/Getting Aroung
3. questions and Expresions
4. Step by Step Conversation
5. Conversation Topics
6. Time
7. Food
8. Transportation
9. Hotels and Bungalows
10. Around Town
11. Medical/Emergenices/
      Phone
12. Aroung Thailand

ราคา 985.- บาท

 

Thai Reference Grammar
1. Fundamentals
2. Referring to things
3. Referring to people
4. Questions
5. Expanded sentences
6. Tenses
7. Using verbs
8. Using Hai/Requests
9. Conjunctions
10. Using Gaw
11. Quantifiers
12. Comparisons
13. Prepositions
14. Particles & 
       Interjections
15. Time Phrases
16. Order of events
17. How long?
18. Frequency
ราคา 895.- บาท

Speak Thai Volume 1+1 CD
1. Greetings
2. Meeting people
3. Eating
4. Drinking
5. Talking about language,
     family and people
6. The end is jut the
    begining
ราคา 1,190.- บาท
 Speak Thai Volume 2+1 CD
1. Numbers, classifiers,
      time and the calendar
2. Around toun
3. Getting about
4. Eating out, telephone
    conversation and
    Thaiglish
5. Life in rural Thailand
6. The end is still just
     the beginning
ราคา 1,190.- บาท

 Thai for Beginners
1. Greeting, polite particles
2. 'bpen', 'yuu'
3. Colors; ja; 'daai'
4. Telling time
5. Days of the week
6. 'ao', 'yaak'
7. 'dai-yin', 'jam'
8. Body parts
     everyday life
9. Family and kinship terms
10. Comparisons
ราคา 299.- บาท

 

 Deutsch - Thai
1. Die Thailaendische sprache
2. Begruessung
3. Eigenschaftswoerter
4. Frage und Antwort
5. Zahlen und Ziffern
6. Uhrzeit
7. Einkaufen
8. Wohnen
9. Arbeit
10. Familie
11. Arztbesuch
12. Post und Bank
13. Telefonieren
14. Natur
15. Reise
16. Gefuehle
17. Wichtige Ausdruecke
18. Alltagsgespraeche
19. Thai - Englisch
20. Restaurant und Bar
ราคา350.- บาท