ห้องเรียนและห้องประกอบอื่น ๆ ในโรงเรียน


มุมนั่งอ่านหนังสือ


มุมอ่นหนังสือชั้น 2


ห้องคอมพิวเตอร์


ห้องคอมพิวเตอร์2


ห้องอ่านหนังสือ และสมาร์ททีวีต่ออินเตอร์เน็ตในตัว


ห้องนอนบนชั้นที่ 2 ของบังกาโลด้านหลังของโรงเรียน


ห้องเรียนใหญ่ และห้องประชุมชั้นที่ 2


ห้องเรียนติดแอร์ชั้น 3 ห้องที่ 1


ห้องเรียนติดแอร์ชั้น 3 ห้องที่ 2


ห้องเรียนติดแอร์ชั้น 3 ห้องที่ 3