นักเรียนหลักสูตรภาษา "ภาษาอังกฤษ" ที่สอบผ่านระดับ A-1 เพื่อวีซ่าประเทศอังกฤษ U.K. Settlement Visa

 

คุณสุภาพร คำพาตัน
สอบ TOEIC ผ่านเมื่อเดือนตุลาคม 2554

</>

</>

</>


คุณสุมาลี อินแกรม
เรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด 30 ชั่วโมง
ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับมาตรฐานที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษกำหนดไว้ คือ
ได้ระดับ A2/1 และ B1/2 เมื่อมิถุนายน 2554
ไปทดสอบครั้งเดียวจากสถาบันแคมบริดจ์ที่กรุงเทพฯ

</>

</>

</>

 


 

 UK Visa – Settlement Visas – English Test Policy

New English language requirement for visa applicants coming to join partners in the UK

 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/partners-families/citizens-settled/spouse-cp/can-you-apply/english-language/

 

การสอบวัดระดับทางภาษาเพื่อขอวีซ่าถาวร

 

ประกาศของ UK Border Visa เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าติดตามคู่สมรสมีดังนี้

 

ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องเพื่อย้ายไปตั้งถิ่นฐานในสหราชอาณาจักร หรือต้องการยื่นคำร้องเพื่อติดตามคู่สมรสที่เป็นชาวบริติช (อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ) หรือผู้ที่ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหราชอาณาจักรแล้ว ต้องมีหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้น สามารถพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษ นอกจากจะสามารถแสดงให้เห็นว่า 

1. ผู้สมัครเป็นพลเมืองของประเทศส่วนใหญ่ที่พูดภาษาอังกฤษ หรือ

2. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับอนุมัติโดย UK Border ในระดับที่เหมาะสม หรือ

3. จบปริญญาที่ได้รับการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และจะเทียบเท่ากับการศึกษาระดับปริญญาตรี UK หรือสูงกว่า  

 

อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องตอบสนองความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษนี้ หากผู้สมัครมีหลักฐานที่น่าพอใจว่า 

1. ผู้สมัครกำลังมีอายุ 65 ปี หรือ 

2. ผู้สมัครมีสภาพร่างกายหรือจิตใจที่ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษนี้  

 

ผู้ยื่นคำร้องจะต้องมีคุณสมบัติข้างต้นดังกล่าว หากเข้าข่ายดังต่อไปนี้

ถือสัญชาติของประเทศที่ไม่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรืออีอียูมีความสัมพันธ์กับชาวบริติชหรือบุคคลที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริติชยื่นคำร้องขอวีซ่าในฐานะสามี - ภรรยา - คู่รักเพศเดียวกัน - คู่ชีวิตที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือพาร์ตเนอร์ คู่หมั้นคู่หมั้นที่เป็นเพศเดียวกัน คู่ชีวิตที่ไม่จดทะเบียนสมรสหรือคู่ชีวิตเพศเดียวกัน

 

บุลคลต่อไปนี้ ไม่ต้องสอบวัดระดับทางภาษาตามข้อกำหนดใหม่


1.  คู่สมรสของผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าในขอบข่ายของ Tier 1 และ 2 คือ มาทำงานในสหราชอาณาจักร

2.  คู่สมรสของผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียน

3.  ผู้ประสงค์จะไปท่องเที่ยว ธุรกิจ หรือเยี่ยมญาติ (วีซ่าระยะสั้น)

4. ผู้อพยพหรือคู่สมรสของผู้อพยพที่ยื่นคำร้องบนที่ตั้งของการคืนสู่ครอบครัว

5.  เด็กในการอุปการะ (ดังนั้นถ้าใครขอวีซ่าติดตามและมีลูกมาด้วย เด็กก็ไม่ต้องสอบวัดระดับทางภาษา)

6.  คู่สมรสของสมาชิกในประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรปหรืออีอียู

7. คู่สมรสของผู้ที่เป็นสมาชิกกองกำลังพลากรทางทหารซึ่งยื่นคำร้องตาม Part 7 ในกฎของการย้ายถิ่นฐาน

8.  ผู้ที่ขอวีซ่า ILR (indefinite leave to remain)