หลักสูตรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อชีวิตมากมาย โดยเฉพาะในการทำงาน ที่ต้องมีการติดต่อ สื่อสาร หรือการบันทึกข้อมูล รายละเอียด ที่สำคัญต่างๆ นั่นทำให้หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์มีความสำคัญและ ความจำเป็นสำหรับผู้ที่ ต้องการเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการกับเอกสาร การสร้างตาราง การคำนวณ การนำเสนอ ไฟล์งาน  และการใช้งานอินเตอร์เน็ต เน้นการสอนแบบภาคปฏิบัติ เมื่อเรียนจบสามารถนำไปใช้งานได้จริง  โดยเรามีหลายหลักสูตรให้ท่านได้เลือกเรียนตามความต้องการของผู้เรียน 

♥ หลักสูตรละ 20 ชั่วโมง

♥ เลือกเรียนวัน เวลาได้

♥ สามารถนำไปเทียบเกรดเพื่อศึกษาต่อหรือเลื่อนตำแหน่งการทำงาน

♥ สอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วินโดว์, ไมโครซอฟท์ เวิร์ด, เอกซ์เซล, พาวเวอร์ พอยท์, การใช้อินเตอร์เน็ต (Internet)

♥ ค่าเรียนหลักสูตรละ 2,500 บาท