แปลเอกสาร และเป็นล่ามแปลภาษา

 

บริการแปลเอกสาร

 

การแปลภาษาและการเป็นล่ามแปลภาษา เป็นศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสารจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งซึ่งใช้ความรู้ทั้งทางด้านภาษา ความรู้เฉพาะด้านต่าง ๆ รวมถึงประสบการณ์ 

 

การเลือกสถานที่ซึ่งให้บริการแปลภาษาที่มีชื่อเสียงและเป็นมืออาชีพที่สถานทีราชการและห้างร้านต่าง ๆ ยอมรับในคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมสมเหตุสมผล จึงเป็นส่ิงสำคัญเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาและเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์หากเอกสารนั้นใช้ไม่ได้

 

โรงเรียนประชุมวิทยาภายใต้ความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการเข้าใจความสำคัญของการสื่อสารข้อความของท่านอย่างชัดเจนและถูกต้องด้วยทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักแปลที่มีทักษะสูงโดยเลือกจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลายสาขา 

 

เราให้บริการด้านการแปลเอกสารทุกชนิด อาทิเช่น เอกสารส่วนตัว (บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเกิด ทะเบียนสมรส ฯลฯ) เพื่อจุดประสงค์ของการไปต่างประเทศ เอกสารติดตามเงินแม่หม้าย-พ่อหม้าย จดหมายรับรองงาน จดหมายส่วนตัว เรซูเม่ เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์และโบรชัวร์ บทความ คู่มือวิศวกรรม บทคัดย่อ รายงานการประชุม รวมถึงเอกสารเฉพาะทางที่มีเนื้อหาสำคัญ เช่น เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการค้า สัญญาว่าจ้าง สัญญาซื้อขาย สัญญาสร้างบ้าน สัญญาเช่าบ้าน สัญญาสิทธิเหนือพื้นดิน ฯลฯ 

 

โรงเรียนประชุมวิทยาจะผูกพันการแปลทั้งหมดด้วยการรักษาความลับทางการค้าและไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน

 

หากท่านไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง ท่านอาจจัดส่งเอกสารมาทาง :-

(1) สแกนด้วยเครื่องสแกนเนอร์ แล้วส่งมาที่อีเมล pwtranslations@gmail.com 

(2) ส่งมาทางเครื่องโทรสาร แฟ็กซ์หมายเลข 042-247365

(3) ส่งมาทางไลน์-โทรศัพท์ 089-8425429, 084-4561656, 062-1965643

(4) ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองมายัง โรงเรียนประชุมวิทยา 75 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

 

บริการจัดส่งล่ามแปลภาษา

 

หากท่านมีประสงค์จะใช้ล่ามในการเจรจาติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับงาน การประชุมเชิงวิชาการ ไปเป็นล่ามที่ศาล สำนักงานที่ดิน หรือเจรจาในเรื่องส่วนบุคคลก็ตาม โรงเรียนประชุมวิทยาพร้อมให้บริการจัดส่งล่ามผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เพื่อให้งานของท่านประสบผลสำเร็จลุล่วงและราบรื่น เรามีล่ามแปลภาษาอังกฤษ ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น ล่ามแปลภาษาจีนกลาง ล่ามแปลภาษาเยอรมัน ล่ามแปลภาษาฝรั่งเศศ และล่ามแปลภาษาอื่น ๆ 

 

กรุณาติดต่อได้ที่ไลน์ LINE 089-8425429062-1965643, 084-4561656
และโทรศัพท์ 089-8425429, 062-1965643, 084-4561656 (AIS)

 

 

 

 

 


  • โรงเรียนประชุมวิทยา จังหวัดอุดรธานี ให้บริการข้อมูลการขอวีซ่าปรึกษาวีซ่าเพื่อความมั่นใจมากขึ้นก่อนดำเนินการยื่นวีซ่า เงื่อนไขการขอวีซ่าของประเทศยอดฮิตที่ขอยาก ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย...

  • 117701024_184508306366406_30863201475519995_o.jpg
    บริการทนายรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney) เอกสารบางชนิดต้องการการรับรองจากทนายซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโนทารีพับบลิค (Notary Public) หรือพนักงานผู้ขึ้นทะเบียนหนังสือสัญญาของ...

  • ใบขับขี่สากล บริการทำใบขับขี่สากลหรือใบขับขี่นานาชาติ (International Driving Permit) กับกรมการขนส่งทางบกโดยท่านจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาให้เราโดยเป็นตัวจริงเฉพาะ 2 ข้อแรก นอกนั...

  • บริการยื่นรับรองเอกสารกับ สถานเอกอัครราชทูต และกรมการกงสุล เอกสารที่ออกให้จากส่วนราชการในต่างประเทศ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าฯลฯหากประสงค์จะนำมาใช้ในประเทศไทยเพื่อประก...