หลักสูตรพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

   สอนภาษาอังกฤษเน้นการพูดระบบล่าม

     ♥  เลือกเรียนกับครูสัญชาติอังกฤษและครูไทยผู้มีทักษะและประสบการณ์ด้านการสอนหลายสิบปี 

♥  เลือกเรียนรู้ในรูปแบบสอนสดในชั้นเรียน และสอนพิเศษทางออนไลน์ สำหรับภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งจะทำให้ท่านมีความมั่นใจ มีความคล่องแคล่วในการพูดภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ และเพิ่มคำศัพท์โดยใช้อุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมและทันสมัย

♥  ใช้หลักสูตรหลากหลายทั้งของกระทรวงศึกษาธิการ, Oxford, Cambridge ฯลฯ พร้อมกับกระตุ้น แนะนำ ส่งเสริมให้ผู้เรียนหมั่นดูคลิบฝึกภาษาบ่อย ๆ และอ่านหนังสือนิทาน นิยาย เรื่องสั้นที่โรงเรียนมีในห้องสมุด

    ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่
        •   
สอนสดในชั้นเรียน นักเรียนไม่เกิน 8 คนในชั้น สอนสัปดาห์ละ 2 วัน
             เวลาเรียน 10.00 – 12.00 น.  หรือ 13.00 – 15.00 น
        •   
สอนพิเศษทางออนไลน์ แบบ 1 : 1 (ตารางเรียนยืดหยุ่น เลือกเวลาได้)
        •   
ลงทะเบียนเรียนครั้งละ 6,000 บาท ต่อ 30 ชั่วโมง
        •   
ตำราและอุปกรณ์การเรียน 1,500 บาท

 

   ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก สอนไวยากรณ์ บูรณาการกับวิชาอื่น
                                  (เลข, คณิตศาสตร์ หากต้องการ)

        •   สอนสดในชั้นเรียน นักเรียนไม่เกิน 8 คนในชั้น สอนสัปดาห์ละ 2 วัน
            (วันเสาร์และวันอาทิตย์) 
เวลาเรียน 10.00 – 12.00 น.  หรือ 13.00 – 15.00 น
        •   
สอนพิเศษทางออนไลน์ แบบ 1 : 1 (ตารางเรียนยืดหยุ่น เลือกเวลาได้)
        •   
ลงทะเบียนเรียนครั้งละ 4,500 บาท ต่อ 30 ชั่วโมง
        •   
ตำราและอุปกรณ์การเรียน 1,500 บาท

 

 ♥ สอน IELTS ทักษะชีวิต สำหรับการสอบ A1 รวมถึงคอร์สเรียน TOEIC และ TOEFL

 

    การสอบA1 สำหรับ IELTS ทักษะชีวิตนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการรับรองความสามารถในด้านทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
    ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครวีซ่าสหราชอาณาจักรและการย้ายถิ่นฐานสำหรับครอบครัว คู่สมรส หรือวีซ่าคู่ชีวิต

 

    สำหรับการเตรียมผู้เรียนและติวเพื่อสอบ IELTS Life Skill A1 นี้ และ  TOEIC และ TOEFL
    มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ 300 - 700 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในชั้นเรียน