วีซ่า

รับทำวีซ่า

♥  อเมริกา • ท่องเที่ยว • คู่หมั้น •  คู่สมรส • วีซ่าติดตามบิดา-มารดา, บุตร-ธิดา 

10-year visa, B1/B2

♥ ออสเตรเลีย • ท่องเที่ยว • คู่หมั้น •  คู่สมรส • วีซ่าติดตามบิดา-มารดา, บุตร-ธิดา 

♥ สหราชอาณาจักร • ท่องเที่ยว • คู่หมั้น •  คู่สมรส • วีซ่าติดตามบิดา-มารดา, บุตร-ธิดา 

♥ ประเทศเยอรมนี • ท่องเที่ยว • คู่หมั้น •  คู่สมรส • วีซ่าติดตามบิดา-มารดา, บุตร-ธิดา 

♥ แคนาดา  • วีซ่าระยะสั้น • วีซ่าระยะยาว

♥ นอร์เวย์, ฟินแลนด์, สวีเดน, ฯลฯ