แปลเอกสาร

แผนกแปลภาษา โรงเรียนประชุมวิทยา
ให้บริการแปลเอกสาร

เราให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท รวดเร็ว ตรงเวลา
และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการ ศาล สำนักงานที่ดินราคายุติธรรม
ผลงานลูกค้าทุกชิ้น ทางเราใส่ใจทุกชิ้นงาน ไม่ว่าจะงานเล็ก งานใหญ่
รับผิดชอบผลงาน พร้อมให้คำปรึกษาฟรี
แปลภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี พม่า ลาว เวียดนาม เขมร อินโดนีเซีย  
โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพมากประสบการณ์

 


♥  บริการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  รับรองคำแปลถูกต้อง รับรองความถูกต้องของเอกสารโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
    สถานทูตต่าง ๆ สำหรับนำไปใช้ที่ต่างประเทศ
 โดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่ต่ำกว่า 30 ปี

♥  แปลเอกสารที่นำมาจากต่างประเทศเป็นภาษาไทย  เพื่อใช้กับหน่วยงานราชการของไทย รับรองสถานทูต รับรองกรมการกงสุลของไทย

♥  แปลภาษาเยอรมันโดยล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลในประเทศเยอรมนี ให้มีอำนาจรับรองคำแปลถูกต้องได้ และเป็นที่ยอมรับของสถานทูตเยอรมัน
    ออสเตรีย และสวิส ประจำประเทศไทย พร้อมทั้งสถานทูตไทยที่ประเทศเยอรมนีและกระทรวงการต่างประเทศ

    •••  บริการขอหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสจากสำนักทะเบียนกลาง เขตดุสิตเพื่อใช้กับการขอวีซ่าประเทศเยอรมัน
    •••  บริการยื่นรับรองเอกสารไทยไม่ปลอมแปลงกับสถานทูตเยอรมัน
          เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่าติดตามในประเทศเยอรมัน
    •••  บริการยื่นขอรับรองสำเนาเอกสารต่าง ๆ ได้ที่นำมาจากประเทศเยอรมันกับสถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ แปลเป็นไทยโดยล่าม
          และรับรองกรมการกงสุล เพื่อที่กับหน่วยงานราชการของไทย

♥  แปลภาษาอิตาลีโดยล่ามที่เป็นที่ยอมรับของสถานทูตอิตาลี มีบริการนำไปรับรองกรมการกงสุล และรับรองสถานทูตอิตาลีในประเทศไทย