แปลเอกสาร

 J แผนกแปลภาษา โรงเรียนประชุมวิทยา J
ให้บริการแปลเอกสาร

F เราให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท รวดเร็ว ตรงเวลา
และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการ ศาล สำนักงานที่ดิน ราคายุติธรรม
ผลงานลูกค้าทุกชิ้น ทางเราใส่ใจทุกชิ้นงาน ไม่ว่าจะงานเล็ก งานใหญ่ รับผิดชอบผลงาน พร้อมให้คำปรึกษาฟรี

แปลภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี พม่า ลาว เวียดนาม เขมร อินโดนีเซีย
  

lll โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพมากประสบการณ์ lll

 

JIJ โรงเรียนประชุมวิทยามีบริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  โดยผู้แปลและรับรองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม เพื่อนำเอกสารใช้ประกวดราคากับภาครัฐ หรือใช้ในหน่วยงานราชการไทย  ตามเงื่อนไขการประกวดราคาของภาครัฐกำหนด  JIJ

  บริการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  รับรองคำแปลถูกต้อง รับรองความถูกต้องของเอกสารโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
    สถานทูตต่าง ๆ สำหรับนำไปใช้ที่ต่างประเทศ โดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่ต่ำกว่า 30 ปี

  แปลเอกสารที่นำมาจากต่างประเทศเป็นภาษาไทย  เพื่อใช้กับหน่วยงานราชการของไทย รับรองสถานทูต รับรองกรมการกงสุลของไทย

  แปลภาษาเยอรมันโดยล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลในประเทศเยอรมนี ให้มีอำนาจรับรองคำแปลถูกต้องได้ และเป็นที่ยอมรับของสถานทูตเยอรมัน
    ออสเตรีย และสวิส ประจำประเทศไทย พร้อมทั้งสถานทูตไทยที่ประเทศเยอรมนีและกระทรวงการต่างประเทศ

    •••  บริการขอหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสจากสำนักทะเบียนกลาง เขตดุสิตเพื่อใช้กับการขอวีซ่าประเทศเยอรมัน
    •••  บริการยื่นรับรองเอกสารไทยไม่ปลอมแปลงกับสถานทูตเยอรมัน เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่าติดตามในประเทศเยอรมัน
    •••  บริการยื่นขอรับรองสำเนาเอกสารต่าง ๆ ได้ที่นำมาจากประเทศเยอรมันกับสถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ แปลเป็นไทยโดยล่าม
          และรับรองกรมการกงสุล เพื่อที่กับหน่วยงานราชการของไทย

  แปลภาษาอิตาลีโดยล่ามที่เป็นที่ยอมรับของสถานทูตอิตาลี มีบริการนำไปรับรองกรมการกงสุล และรับรองสถานทูตอิตาลีในประเทศไทย