รับสมัครพยาบาลวิชาชีพในเยอรมัน

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศเยอรมันอย่าง      ถูกต้องตามกฎหมาย

ลักษณะของงานที่ทำในระยะแรกที่ไปถึงเยอรมัน

♦  งานตำแหน่งแรกที่ไปถึงเยอรมัน คือ "ผู้ช่วยพยาบาล"
    ประจำโรงพยาบางรัฐพร้อมสัญญาจ้าง 3 ปีต่อสัญญาได้

    ได้รับเงินเดือน ๆ ละ 2,000-2,300 ยูโรสำหรับการทำงาน
    เพียงวันละ 4 ชั่วโมง ผู้จ้างส่งเรียนภาษาเยอรมัน 4 ชั่วโมง

♦   เมื่อเรียนภาษาเยอรมันจบและสอบผ่านระดับ B1 ได้ 
    จากนั้นยื่นขอใบประกอบวิชาชีพพยาบาลของประเทศ
    เยอรมัน มีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับพยาบาลวิชาชีพของ
    ประเทศเยอรมัน จะได้รับเงินเดือนเริ่มต้น 3,500 ยูโร
    ไม่รวมรายรับอื่น ๆ เช่น โอที เสาร์อาทิตย์ ฯลฯ 

นายจ้างในประเทศเยอรมันจ่ายค่าใช้จ่ายต่อไปนี้เมื่อไปถึงประเทศเยอรมัน

♥  เบิกค่าเรียนภาษามันเต็มหลักสูตร A2 ได้
♥  เบิกค่าสอบภาษาเยอรมันระดับ A2 ได้
♥  เบิกค่าแปลเอกสารทั้งหมดได้ 
♥  นายจ้างส่งตั๋วเครื่องบินฟรีเมื่อถึงเวลาบิน

คุณสมบัติผู้สมัคร

♥  มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
♥  ต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพที่จบ ป.ตรี ด้านพยาบาลศาสตร์ 
♥  ใบผ่านงานอื่น ๆ (ถ้ามี)

♥  สอบผ่านการใช้ภาษาเยอรมันระดับ A2