เรียนภาษาญี่ปุ่นที่นี่ แล้วส่งไปเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อที่โตเกียว

 

โรงเรียนประชุมวิทยา เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นโดยครูชาวไทยที่เคยไปศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมานานหลายสิบปี โดยใช้หนังสือของสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น 

 

เน้นผู้เรียนเป็นหลัก สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน กล้าพูด กล้าแสดงออก ใช้หลักสูตรที่เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการขอวีซ่า IM กับกรมแรงงาน และท่านที่จะไปเรียนต่อหรือใช้ชีวิตในญี่ปุ่น 

เรียนกลุ่มเล็ก 

ห้องละ 4 คน  30  ชั่วโมง ค่าเรียนคนละ  4,500  บาท 

ห้องละ 3 คน  30  ชั่วโมง ค่าเรียนคนละ  6,000  บาท 

ห้องละ 2 คน  30  ชั่วโมง ค่าเรียนคนละ  9,000  บาท

ตัวต่อตัว  ค่าเรียนชั่วโมงละ 500  บาท 

 

 

หากท่านประสงค์จะได้ "วีซ่านักเรียน" อย่างถูกต้อง โดยสามารถทำงานไปด้วยได้เงินเยนด้วยและได้ความรู้ด้วยในเวลาเดียวกัน และ

หากท่านจบการศึกษาจากโรงเรียนใดก็ตามไม่เกิน 5 ปี ท่านจะได้รับ "วีซ่านักเรียน" อย่างแน่นอน

เราขอเสนอโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจาก "สมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น" และ "สำนักงานตรวจเข้าเมืองว่าเป็นโรงเรียนที่ดีเยี่ยม" โรงเรียนแจแปน โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529  ตั้งอยู่ที่ โกรบิวดิ้ง 8-5-10 นิชิ-ชินจูกุ ชินจูกุ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (Japan Tokyo Internaitonal School : Grow Bldg. 8-5-10 Nishi-Shinjuku Shinjuku-ku, Tokyo, Japan, Postcode: 160-0023, Phone +81-3-3363-2171, Fax: +81-3-3363-2175) รวมทั้งครูทั้งหมดได้ผ่านการรับรองโดยองค์กรที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง 

เว็บไซต์โรงเรียน -->  website: www.nihongo-ac.jp

โรงเรียนแจแปน โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนล (Japan Tokyo International School) ตั้งอยู่ย่านชินจูกุ ที่ซึ่งรายล้อมไปด้วยย่านธุรกิจ ร้านค้า สถานที่สำคัญ และสถานที่ท่องเที่ยวทันสมัยมากมาย ซึ่งจะทำให้การดำเนินชีวิตในระหว่างการเรียนภาษาเต็มไปด้วยความสนุกสนาน สะดวกสบาย และปลอดภัย 

 

ค่าเรียนเพียงปีละ 714,000 เยน หรือเทียบเท่าเงินไทยปีละ 246,734.- เท่านั้น (โปรดเช็คเว็บไซต์อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อทราบราคาที่แน่นอนต่อวัน http://www.x-rates.com) 

 

โรงเรียนแจแปน โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนล มีบริการหอพักที่ปลอดภัย ห่างจากที่เรียนโดยการเดินทางรถไฟเพียง 20 นาที และเป็นหอพักที่รับรองเฉพาะนักเรียนของโรงเรียนเท่านั้น จึงสะดวก ปลอดภัย และประหยัดกว่า อีกทั้งยังมีคณาจารย์ที่พร้อมให้การสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะแนะนำการเรียน การใช้ชีวิตระหว่างเรียน และหลังจากจบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อ การหางาน ซึ่งนักเรียนสามารถขอรับคำปรึกษาได้ตลอดเวลา 

 

จุดเด่นของ "โรงเรียนแจแปนโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนล"  Japan Tokyo International School  

ควบคุมจำนวนนักเรียนไม่เกิน 10 คนต่อหนึ่งห้องเรียน รวมทั้งรักษาความสมดุลย์ ไม่ให้มีนักเรียนจากประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป โดยมีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติมากกว่า 50 ประเทศ มีคอร์สตั้งแต่ระดับต้นปูพื้นฐานทักษะทางภาษาอย่างครบถ้วนเพร้อมเน้นทักษะการสนทนาถึงขั้นสูง และมีหลักสูตรหลากหลายเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ กัน เช่น เพื่อใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อศึกษาต่อ รวมถึงเพื่อการทำงาน หรือดำเนินธุรกิจ 

 

ท่านที่ขอวีซ่าท่องเที่ยว ก็สามารถสมัครเรียนภาษาคอร์สสั้นที่โรงเรียนแจแปน โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เช่นกัน

 

หลักสูตร Comprehensive Japanese

เปิดรับสมัครเดือนมกราคม  เมษายน  กรกฎาคม  และตุลาคม

ระดับภาษามีทั้งหมด 9 ระดับ

Beginners 1

Beginners 2

Beginners 3

Intermidiate 1

Intermidiate 2

Intermidiate 3

Advanced 1

Advanced 2

Hyper-advanced

 

เวลาเรียน Lesson Time

เช้า 9:00~12:15 (AM class)
 และบ่าย 13:30~16:45 (PM class)