หน้าแรก-รู้จักโรงเรียนประชุมวิทยา

 

รู้จักโรงเรียนประชุมวิทยา

      ในปี พ.ศ. 2510 นายประชุม เฟื่องทอง มีความคิดริเริ่มที่จะจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่จังหวัดอุดรธานีด้วยเล็งเห็นว่า ในขณะนั้นมีทหารอเมริกันเข้ามาประจำการที่จังหวัดอุดรธานีเป็นจำนวนมากโดยเข้ามาตั้งแคมป์ที่ค่ายรามสูร และมีสถานกงสุลอเมริกาประจำอุดรธานี ปัจจุบันกงสุลนี้ได้ปิดไปแล้ว จึงขออนุญาตเปิดโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ใช้นามว่า “โรงเรียนประชุมวิทยา” ใบอนุญาตเลขที่ 2/2512 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2512 

 

 

 

              ปัจจุบัน โรงเรียนประชุมวิทยา มีอายุ 49 ปีแล้วและจะยังคงก้าวหน้าเคียงคู่กับการเจริญเติบโตของจังหวัดอุดรธานี พร้อมเพิ่มหลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ และภูมิภาคภิวัตน์ และประชาคมอาเซียน หรือ Asean Economic Community (AEC) ซึ่งมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า) ไปมาหาสู่กัน ค้าขายลงทุน เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือและทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างเสรี โดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีได้ชื่อว่ามีประชากรไปทำงานและใช้ชีวิตในต่างประเทศมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศซึ่งนำรายได้มาสู่จังหวัดอุดรธานีและประเทศไทยเป็นจำนวนไม่น้อย


จุดเด่นของโรงเรียนประชุมวิทยา 

(1) โล่รางวัล และเกียรติบัตร จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรับรองว่าเป็น
      "โรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ใน ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554" และ

(2) เกียรติบัตรรับรองว่าเป็น "โรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ใน ระดับดี
      ประจำปี พ.ศ. 2556

(3) เกียรติบัตรรับรองว่าเป็น "โรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ใน ระดับดี
     ประจำปี พ.ศ. 2557

(4) โล่รางวัล และเกียรติบัตรรับรองว่าเป็น "โรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ใน ระดับดีมาก 
     ประจำปี พ.ศ. 2560

(5) เป็นที่รู้จักและไว้วางใจจากหน่วยงานเอกชนและราชการ จากการบอกต่อ ๆ กันมาในการเป็นมืออาชีพ
     ด้านการแปลภาษา 

ประวัติโรงเรียนประชุมวิทยา

        โรงเรียนประชุมวิทยา จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษารับทั้งชายและหญิง ความรู้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียน ประเภทอาชีวศึกษา ตามใบอนุญาตเลขที่ 2/2512 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2512 นายประชุม เฟื่องทอง เป็นผู้รับใบอนุญาต และนางสาวพรรณราย เฟื่องทอง เป็นผู้บริหารสถานศึกษา เริ่มแรกเปิดสอน "วิชาภาษาอังกฤษ" ที่อาคารตึกสองชั้นเลขที่ 54/2 ถนนสี่ศรัทธา ต่อมา ได้เพิ่ม "วิชาพิมพ์ดีดระบบสัมผัส" ลงในหลักสูตร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2513 จากนั้น ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนไปอยู่อาคารตึกสามชั้น เลขที่ 73/2 ถนนอุดรดุษฎี ตามใบอนุญาตเลขที่ 16/2513 ลงวันที่ 27 เมษายน 2513 ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่สถานที่อันเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของโรงเรียนอาคารพานิชย์สี่ชั้น เลขที่ 75 ถนนอุดรดุษฎี เพิ่มหลักสูตร "คอมพิวเตอร์" วันที่ 27 มีนาคม 2539 ต่อมา ได้รับอนุญาตเปิดสอน "วิชาภาษาเยอรมันระดับ เอ-1" วันที่ 07 พฤศจิกายน 2551, "วิชาภาษาญี่ปุ่นระดับต้น, กลาง, สูง" วันที่ 16 พฤษภาคม 2557, และ "วิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

  

ปิดทำการทุกวัน หยุดเฉพาะวันนักขัตฤกษ์

วันจันทร์-วันเสาร์  เปิด 08:00 - 18:00 น.   วันอาทิตย์ เปิดครึ่งวัน 09:00 - 12:00 น.
โทรศัพท์มือถือติดต่อ   062-1965643, 084-4561656 และ 089-8425429
โทรศัพท์ และ โทรสาร (แฟ็กซ์) 042-247365  อีเมล์ e-mail: pwtranslations@gmail.com 
ที่อยู่ทางไปรษณีย์ : 75 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
สถานที่ต้ัง : โรงเรียนเป็นอาคารสูงสี่ชั้นตั้งอยู่ระหว่างห้างสรรพสินค้าตึกคอมแลนด์มาร์ค (ร้านกาแฟสตาร์บัคส์)
และธนาคารทหารไทย จากวงเวียนสี่แยกหอนาฬิกาบนถนนอุดรดุษฎี ประมาณ 100 เมตร

ปัจจุบัน เปิดสอน 6 หลักสูตร ดังนี้

1. ภาษาอังกฤษ ใบอนุญาตเลขที่ 2/2512 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2512
2. พิมพ์ดีดไทยและอังกฤษ ใบอนุญาตเลขที่ 17/2513 ลงวันที่ 27 เมษายน 2513
3. คอมพิวเตอร์ ใบอนุญาตเลขที่ 0049/2539 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2539
4. ภาษาเยอรมัน ระดับเอ 1 ใบอนุญาตเลขที่ 098/2551 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551
5. ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น, ระดับกลาง, ระดับสูง ใบอนุญาตเลขที่ 21/2557 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
6. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศระดับต้น, ระดับกลาง, ระดับสูง ใบอนุญาตเลขที่ 8/2558 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558