หน้าแรก-รู้จักโรงเรียนประชุมวิทยา


 

 

   

รู้จักโรงเรียนประชุมวิทยา

      ในปี พ.ศ. 2511 นายประชุม เฟื่องทอง มีความคิดริเริ่มที่จะจัดตั้งโรงเรียน สอนภาษาอังกฤษที่จังหวัดอุดรธานีด้วยเล็งเห็นว่า ในขณะนั้นมีทหารอเมริกันเข้ามาประจำการที่จังหวัดอุดรธานีเป็นจำนวนมากโดยเข้ามาตั้งแคมป์ที่ค่ายรามสูร และมีสถานกงสุลอเมริกาประจำอุดรธานี ปัจจุบันกงสุลนี้ได้ปิดไปแล้ว จึงขออนุญาตเปิดโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนประชุมวิทยา” ตามใบอนุญาตเลขที่ 2/2512 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2512  

 

    ปัจจุบัน โรงเรียนประชุมวิทยามีอายุ 44 ปีแล้ว และจะยังคงก้าวหน้าเคียงคู่กับการเจริญเติบโตของจังหวัดอุดรธานี พร้อมเพิ่มหลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศต่าง ๆ และเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ และภูมิภาคภิวัตน์ เพราะอีกไม่กี่ปีข้างหน้า วันที่ 1 มกราคม 2558 จะเกิดประชาคมอาเซียน หรือ Asean Economic Community (AEC) เพื่อให้สิบประเทศสมาชิก (ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า) ไปมาหาสู่กัน ค้าขายลงทุน เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือและทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างเสรี โดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีได้ชื่อว่ามีประชากรไปทำงานและใช้ชีวิตในต่างประเทศมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศซึ่งนำรายได้มาสู่จังหวัดอุดรธานีและประเทศไทยเป็นจำนวนไม่น้อย

 

 

ประวัติโรงเรียนประชุมวิทยา

 

        โรงเรียนประชุมวิทยา ภายใต้ความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษารับทั้งชายและหญิง ความรู้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา ตามใบอนุญาตเลขที่ 2/2512 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2512 โดยมีนายประชุม เฟื่องทอง เป็นเจ้าของผู้รับใบอนุญาต และนางสาวพรรณราย เฟื่องทอง เป็นผู้บริหารสถานศึกษา เริ่มแรกเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเพียงวิชาเดียวที่อาคารตึกสองชั้นเลขที่ 54/2 ถนนสี่ศรัทธา อำเภอเมืองอุดรธานี ต่อมา ได้เพิ่มวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบบสัมผัสลงในหลักสูตร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2513 จากนั้น ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนไปอยู่อาคารตึกสามชั้น เลขที่ 73/2 ถนนอุดรดุษฎี ตามใบอนุญาตเลขที่ 16/2513 ลงวันที่ 27 เมษายน 2513 และปัจจุบันได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนมาอยู่ยังสถานที่อันเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของโรงเรียน เป็นอาคารตึกสี่ชั้น เลขที่ 75 ถนนอุดรดุษฎี อำเภอเมืองอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-221283, 042-211896 โทรสาร 042-247365 อีเมล์ E-mail: pwtranslations@gmail.com  และเพิ่มหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2539 และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนภาษาเยอรมัน เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2551

 

เปิดทำการทุกวัน หยุดวันนักขัตฤกษ์

วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 19.00 น.

วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 10.00 น. - 15.00 น. 

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน

  • 1. ภาษาอังกฤษ ใบอนุญาตเลขที่  2/2512  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2513
  • 2. พิมพ์ดีดไทยและอังกฤษ ใบอนุญาตเลขที่ 17/2513 ลงวันที่ 27 เมษายน 2513
  • 3. คอมพิวเตอร์ ใบอนุญาตเลขที่ 0049/2539 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2539
  • 4. ภาษาเยอรมันระดับเอ 1 ใบอนุญาตเลขที่ 098/2551 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551
  <

 

ภาษาอื่น ๆ ที่เปิดสอน ได้แก่ :

1. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (สอนโดยอาจารย์ไทย)

2. ภาษาญี่ปุ่น (สอนโดยอาจารย์ไทย)

3. ภาษาดัทช์ (สอนโดยอาจารย์เนเธอร์แลนด์)

4. ภาษาฝรั่งเศส (สอนโดยอาจารย์ฝรั่งเศส)