หลักสูตรคอมพิวเตอร์

หลักสูตรคอมพิวเตอร์

 

เวลาเรียน    :  สอนตัวต่อตัว เลือกเวลาเรียนได้ ระหว่าง 08.00 – 17.00 น.

วันเรียนปกติ :  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หรือเลือกเรียนเฉพาะวันใดวันหนึ่ง

สถานที่เรียน :  เรียนในห้องเรียนที่ทันสมัย ติดแอร์คอนดิชั่น ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ลีโนโว Lenovo รุ่น All-in-one (ยี่ห้อไอบีเอ็ม ในอดีต) และแม็คอินทอช Mcintosh รุ่น All-in-one ติดตั้งไวไฟ Wi-fi ความเร็วสูงสุดของ TOT เพื่อการเรียนรู้ที่สนุกและรวดเร็ว


โปรแกรมที่เปิดสอน

วินโดว์ 7 (Window 7) เป็นโปรแกรมหลักที่ควบคุมระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด พร้อมที่จะใช้โปรแกรมอื่นในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และจัดการไฟล์ข้อมูลที่มีจำนวนมาก ๆ

 

ไมโครซอฟท์ ออฟฟิส “เวิร์ด 2007” (Microsoft Office Word 2007) เป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างและจัดการเอกสารทุกรูปแบบ การสร้างรายงานและจดหมาย ฯลฯ  เหมาะสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะเอาไปใช้งานด้านพิมพ์เอกสาร จดหมาย โต้ตอบอีเมล์ ควรมีความสามารถด้านการพิมพ์สัมผัสจะทำให้การใช้งานโปรแกรมนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ไมโครซอฟท์ ออฟฟิส “เอ็กเซล 2007” (Microsoft Office Excel 2007) เป็นโปรแกรมที่ใช้งานด้านบัญชี อินเวนทอรี่ การคำนวณตัวเลขต่าง ๆ 

20 ชั่วโมง

 

ไมโครซอฟท์ ออฟฟิส “พาวเวอร์ พอยท์ 2007” (Microsoft Office Power Point 2007) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงานนำเสนอ หรือการพรีเซนเทชั่น เป็นลักษณะของการบรรยายเพื่อโน้มน้าวผู้ฟังด้วยข้อมูลเล็กน้อย

 

ไมโครซอฟท์ ออฟฟิส “แอกเซส 2007” (Microsoft Office Access 2007) เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ประกอบไปด้วยตารางที่มีความสัมพันธ์กัน

 

การใช้อินเตอร์เน็ต (Internet)

สอนการติดตั้งอีเมล์แอดเดรส การส่งจดหมาย แนบรูปภาพ และไฟล์ต่างๆ ไปทางอีเมล์

และสอนการเข้าไปศึกษากลุ่มของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงติดต่อเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 

 

การเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver

หากคุณต้องการการสร้างเว็บไซต์ที่ง่ายตามแบบที่เราต้องการ โปรแกรมนี้เหมาะมาก

 

การปรับแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

โปรแกรมเกี่ยวกับการสร้างงานกราฟฟิกส์ การรีทัชภาพ การปรับแต่งแสงสีด้วยเครื่องมือในการปรับแสงสีต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ง่ายและสะดวก