หลักสูตรภาษาเยอรมัน

          ภาษาเยอรมัน
เปิดสอนออนไลน์เรียนผ่านโปรแกรม Zoom
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 17.00 น.

Online Unterrich möglich jederzeit und überall.


  เลือกเรียนกับครูสัญชาติเยอรมันและครูไทย
  พื่อสอบ A-1 ย้ายถิ่นฐานไปทำงาน
    แต่งงาน คู่หมั้น เรียนต่อในเยอรมัน สวิส
    ออสเตรีย รวมถึงนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน

 

เรียนเยอรมันเพื่อสอบ A1 ปูพื้นฐานกับครูไทย (2-4 คน)

 ลงทะเบียนครั้งละ 30 ชั่วโมง 6,000.-บาท/คน
 ตำราลิขสิทธิ์ ของ Hueber 2,500.-
 วันละ 2 ชั่วโมง จาก 10.00 – 16.00 น.
  ลือกเรียนในชั้นเรียนหรือออนไลน์

ติวสอบกับครูเยอรมันได้สำเนียงที่ถูกต้องและการเขียนจดหมาย 


 นักเรียนจำนวน 3 คน จำนวน 40 ชั่วโมง ค่าเรียนคนละ 9,500.- บาท

(1)   Deutsch A Kurs 1, 
        30 Stunden Unterricht, 6,000.- Unterrichtsmaterial 2,500.- Alle 8,500.- 
        2 Stunden pro Tag, Tage pro Woche, Montag bis Freitag, Zeiten 10.00–12.00 Uhr 

(2)   Deutsch A Kurs 2, 
        30 Stunden Unterricht, 6,000.- 
        2 Stunden pro Tag, Tage pro Woche, Montag bis Freitag, Zeiten 10.00–12.00 Uhr

(3)   Deutsch A Kurs 3 
        30 Stunden Unterricht, 6,00Baht. Unterrichtsmaterial 2,500.- Alle 8,500.- 
        2 Stunden pro Tag, Tage pro Woche, Montag bis Freitag, Zeiten 10.00–12.00 Uhr 

(4)   Deutsch A Kurs 4 
        30 Stunden Unterricht, 6,00Baht. 
        2 Stunden pro Tag, Tage pro Woche, Montag bis Freitag, Zeiten 10.00–12.00 Uhr 

Deutsch A1  Prüfungen
40 Stunden Unterricht, 9,500.- Unterrichtsmaterial 2,500.- Alle 12,500.- 
Stunden pro Tag, Tage pro Woche, Montag bis Freitag, Zeiten 10.00–16.00 Uhr
 

Online Unterrich möglich jederzeit und überall.
J Absolventen erhalten eine Bescheinigung und ein Zertifikat der Studienstunden.
JService und Buchung Datum und Uhrzeit im Goethe-Institut Thailand. 

               

 

 

%MCEPASTEBIN%

DEUTSCHKURSE FÜR DIE JAHRE 2020-2021
DEUTSCHKURSE FÜR DIE JAHRE 2020-2021