หลักสูตรภาษาเยอรมัน

 

ภาษาเยอรมันเพื่อการดำรงชีวิต

 * โรงเรียนเป็นอาคารพานิชย์สูงสี่ชั้น ปรับปรุงใหม่ ทันสมัย โอ่อ่า สะอาด ตั้งอยู่ถัดจากตึกคอมแลนด์มาร์ค และธนาคารทหารไทย เยื้อง ธกส. สะดวกสบายในการไปมา เรียนในห้องแอร์ ไวท์บอร์ด มอนิเตอร์ขนาดใหญ่ และไวไฟ wi-fi ให้ท่านสืบค้นข้อมูล ฟรี! 

       * สอนสดทุกชั่วโมงโดยอาจารย์ไทย คุณวุฒิปริญญาตรี ซึ่งเคยเรียนและอาศัยอยู่ในเยอรมันกับบิดาชาวเยอรมันหลายสิบปี เคยทำงานเป็นล่ามให้ทีมฟุตบอลกรุงเทพสโมสรบางกอกล๊าสเอฟซี และเป็นผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศแก่เยาวชนทั้งในประเทศไทยและเยอรมัน มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาเยอรมันอย่างดีเยี่ยม จะคอยติดตามผลดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด สอนตรงตามแนวข้อสอบ เรียนสนุก เข้าใจง่าย ได้ผลในเวลาอันสั้น สามารถพิชิตข้อสอบ A-1 ได้ดังใจนึก 

     * ใช้หนังสือตำราและ CD ลิขสิทธิ์แท้ของสถาบันเกอเธ่ สมุด อุปกรณ์การเรียน กระเป๋าผ้า พร้อมเสื้อยืดคุณภาพดี จัดเต็ม

-->  บริการ ชา กาแฟ โอวัลติน ช่วงเบรคระหว่างเรียน ฟรี!

-->  เรียนจบแต่ละระดับ รับประกาศนียบัตร, หนังสือรับรองชั่วโมงเรียนภาษาไทยและเยอรมัน ไม่มีค่าธรรมเนียม เพื่อนำไปประกอบการเรียนต่อในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือประกอบหลักฐาน วีซ่าคู่หมั้น คู่สมรส วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน 

-->  สมัครสอบภาษาเยอรมันตั้งแต่ระดับ A-1 ขึ้นไปให้นักเรียนของเราเพื่อขอวีซ่าถาวรย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมัน ที่สถาบันเกอเธ่ ฟรี ! ไม่เก็บค่าบริการ โดยนักเรียนไม่ต้องลงกรุงเทพฯ 

-->  นักเรียนที่เรียนจบแล้วแต่ยังไม่ไปสอบ หรือยังสอบไม่ผ่าน โรงเรียนยินดีเชิญท่านมาเรียนซ้ำเพื่อทบทวนบทเรียนเดิม และเข้าชั้นเรียนติวแนวข้อสอบแบบเข้มข้นกับกลุ่มที่กำลังเรียนอยู่ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

-->  สมัครหา Host Family สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 18 - 25 ปี ไปเยอรมันด้วยการสมัครเป็น Aupair โอแพร์ สัญญาการทำงานไม่เกิน 12 เดือน ได้เรียนรู้ภาษา มีงานทำ และได้เงินใช้ด้วย

ตารางเรียนคอร์สภาษาเยอรมัน A-1 (2 เดือนครึ่ง)
ที่เปิดสอนมกราคม - ธันวาคม 2560

A-1 ระดับที่ 1 A-1 ระดับที่ 2 A-1 ระดับที่ 3 ติวสอบ เวลาเรียน
14 สิงหาคม-13 กันยายน 14 กันยายน-06 ตุลาคม 09 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2560 13.00 - 16.00
02 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 06 พฤศจิกายน-28 พฤศจิกายน  29 พฤศจิกายน-22 ธันวาคม 2560 09.00 - 12.00
06 พฤศจิกายน-07 ธันวาคม 11 ธันวาคม-09 มกราคม 2561 10 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2561 13.00 - 16.00 

 (1)  เยอรมัน A-1 ระดับที่ 1 สอนโดยอาจารย์ไทย

         สอนตั้งแต่เบสิค ตัวอักษร พยัญชนะ สระ การผสมคำ อ่านออกเสียง การผันกริยา เพิ่มคำศัพท์ แต่งประโยคง่าย ๆ ได้ 
         ชั่วโมงเรียน 70 ชั่วโมง  ค่าเรียน 9,500 บาท เรียนวันละ 3 ชั่วโมง
         หนังสือพร้อม CD ลิขสิทธิ์ของสถาบันเกอเธ่  พจนานุกรมไทย-เยอรมัน เยอรมัน-ไทย, อุปกรณ์การเรียน กระเป๋าผ้า 
         เสื้อยืดเนื้อนุ่มปักโลโก้โรงเรียน 2,500 บาท

         เริ่มเรียน  14 สิงหาคม - 13 กันยายน 2560 เวลาเรียน เช้า 13.00 – 16.00 น.
         เริ่มเรียน  02 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2560 เวลาเรียน บ่าย 09.00 - 12.00 น. 
         เริ่มเรียน  06 พฤศจิกายน - 07 ธันวาคม 2560 เวลาเรียน เช้า 13.00 - 16.00 น.

 (2)  เยอรมัน A-1 ระดับที่ 2 สอนโดยอาจารย์ไทย

         ระดับนี้ท่านจะได้เรียนในขั้นสูงขึ้น เพิ่มคำศัพท์ การแต่งประโยค พูดคุยในชีวิตประจำวัน แนะนำตัว อ่านป้ายประกาศ ฯลฯ 
         ชั่วโมงเรียน 50 ชั่วโมง     ค่าเรียน 8,000 บาท     เรียนวันละ 3 ชั่วโมง     
         หนังสือพร้อม CD ลิขสิทธิ์ของสถาบันเกอเธ่ กระเป๋าผ้า อุปกรณ์การเรียน 2,500 บาท 

         เริ่มเรียน  14 กันยายน-06 ตุลาคม 2560 เวลาเรียน เช้า 13.00 - 16.00 น.
         เริ่มเรียน  06 พฤศจิกายน-28 พฤศจิกายน 2560 เวลาเรียน บ่าย 09.00 - 12.00 น. 
         เริ่มเรียน  11 ธันวาคม-09 มกราคม 2561 เวลาเรียน เข้า 13.00 - 16.00 น

 

(3)  เยอรมัน A-1 ระดับที่ 3 สอนโดยอาจารย์ไทย และอาจารย์เยอรมันเข้าช่วยสอนในบางชั่วโมง

         เพื่อให้ท่านชินกับสำเนียงเจ้าของภาษา ติวตามแนวข้อสอบเกอเธ่ให้ทำข้อสอบได้จริง เขียนจดหมาย เรียงความ ฯลฯ
        
รับประกันว่าท่านจบระดับที่ 3 แล้วต้องสอบผ่านอย่างแน่นอน (ดูลิงค์หัวข้อ "นักเรียนที่สอบได้ระดับ A-1 จากเกอร์เธ่
         ชั่วโมงเรียน 50 ชั่วโมง       ค่าเรียน 8,000 บาท      เรียนวันละ 3 ชั่วโมง    
         หนังสือพร้อม CD ลิขสิทธิ์ของสถาบันเกอเธ่ แบบทดสอบภาษาเยอรมัน A1 กระเป๋าผ้า เครื่องเขียนอุปกรณ์  2,500 บาท  

         เริ่มเรียน 09 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2560 เวลาเรียน บ่าย 13.00 - 16.00 น.
         เริ่มเรียน 29 พฤศจิกายน-22 ธันวาคม 2560
เวลาเรียน เช้า 09.00 - 12.00 น.
         เริมเรียน 10 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาเรียน บ่าย 13.00 - 16.00 น.

 (4)  วันเสาร์และวันอาทิตย์  - เหมาะสำหรับท่านที่ไม่สามารถมาเรียนวันธรรมดาได้ สอนโดยอาจารย์ไทย        

        หนังสือพร้อม CD ลิขสิทธิ์ของสถาบันเกอเธ่ แบบทดสอบภาษาเยอรมัน A1 กระเป๋าผ้า เครื่องเขียนอุปกรณ์  2,500 บาท
        กำหนดเวลาเรียน 2 รอบ เรียนวันละ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00-12.00 น. หรือเวลาอื่นแล้วแต่สะดวก 

       ห้องละ 4 คน  30 ชั่วโมง ค่าเรียนคนละ  4,500 บาท
       ห้องละ 3 คน 30 ชั่วโมง ค่าเรียนคนละ  6,000 บาท
       ห้องละ 2 คน 30 ชั่วโมง ค่าเรียนคนละ  9,000 บาท
       เรียนเดี่ยว 1 คน 30 ชั่วโมง ค่าเรียนเดี่ยว 15,000 บาท

 

DEUTSCH - UDON THANI, THAILAND. 

Der Unterricht findet in modern eingerichteten, klimatisierten Räumen statt.
Es unterrichtet eine erfahrene, thailändische Deutschlehrerin die mehrere Jahre in Deutschland gelebt hat. Unterstüzt wird sie von Ihrem Deutschen Mann.

Unterichtsmateral (Texte, Buecher, CD s) kommen vom Goethe Institut in Bangkok.
Der Kurs besteht aus 3 Teilen die Einzeln gebucht werden können.

Das Unterrichtsziehl ist das bestehen der Sprachprüfung A1 beim Goetheinstitut in Bangkok. Diese Prüfung wird um im Deutschsprachigen Raum (Deutschland, Östereich, Schweiz) ein Schengenvisa für Arbeit, Studium oder Heirat zu bekommennach

Wie bieten Dienstleistungen bei der Suche nach einer Gastfamilie in Deutschland für AUPAIR an.   Schüler/Schülerin zwischen 18-25 Jahre, Arbeitsvertrag längstens 12 Monate und Schüler/Schülerin müssen qualifiziert sein.

Deutschkurse für das Jahr  2017.

Kurz 1 Kurz 2 Kurz 3 Uhrzeit
14.August - 13.Septeber 14.September - 06.Oktober 09.Oktober - 01.Noveber 2017 13.00 - 16.00 Uhr
02.Oktober - 02.Novemer  06.November - 28.November 29.November - 22.Dezember 09.00 - 12.00 Uhr
06.November - 07.Dezember 11.Dezember - 09.Januar 10.Januar - 01.Februar 2018 13.00 - 16.00 Uhr

Die genauen Termine können variiren, zur Überprüfung kontaktieren Sie bitte die Schule

ADeutsch A1 ( Kurs 1) 70 Stunden Unterricht, 3 Stunden am Tag, 

    5 Tage die Woche, Montag bis Freitag, 9,500 Baht, Unterrichtsmaterial 2,500 Baht.

          von 02.Oktober - 02.November 2017
09:00 - 12:00 Uhr.
          von 06.November - 07 Dezember 2017 13:00 - 16:00 Uhr.

A Deutsch A1 ( Kurs 2) 50 Stunden Unterricht, 3 Stunden am Tag, 
     5 Tage die Woche, Montag bis Freitag, 8,000 Baht, Unterrichtsmaterial 2,500 Baht. 

           von 06.November - 28.November 2017 09:00 - 12:00 Uhr.
           von  11.Dezember - 09.Januar 2018 13:00 - 16:00 Uhr.

ADeutsch A1 ( Kurs 3) 50 Stunden Unterricht, 3 Stunden am Tag, 

     5 Tage die Woche, Montag bis Freitag, 8,000 Baht, Unterrichtsmaterial 2,500 Baht. 

            von 29.November - 22.Dezember 2017 09:00 - 12:00 Uhr.
            von 10.Januar -01.Februar 2018 13:00 - 16:00 Uhr.

A  Nachhilfeunterricht am Wochenende (Samstag und Sonntag)
       Kleine Gruppe: 
       4 Personen mindestens, 30 Stunden Unterricht 4,500 Baht 
       3 Personen mindestens, 30 Stunden Unterricht 6,000 Baht 
       2 Personen mindestens, 30 Stunden Unterricht 9,000 Baht
       Privatuntericht Thai Lehrerin,  30 Stunden Unterricht 15,000 Baht 
       Unterrichtsmaterial 2,500 Baht.