หลักสูตรภาษาเยอรมัน

         ภาษาเยอรมัน

                  เปิดสอนออนไลน์
           เริ่มวันที่ 23 มีนาคม 2563
               เวลา 15.00 - 17.00 น.
         สอนภาษาเยอรมันออนไลน์ โดย Messenger 
                      ของ FACEBOOK และ LINE
                             อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

Online Unterrich möglich jederzeit und überall.

 สอนโดยครูไทยผู้มีความรู้ความชำนาญ จบหลักสูตรวิชาภาษาเยอรมันโดยตรงจากประเทศเยอรมัน
 ภาษาเยอรมัน
 A-1 สำหรับย้ายถิ่นฐานไปทำงาน แต่งงาน คู่หมั้น ในเยอรมัน สวิส ออสเตรีย รวมถึงนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน
                                             ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

คอร์สเรียนภาษาเยอรมันระดับ A1 ของปี 2563 - 2564

คอร์ส 1 คอร์ส 2  คอร์ส 3 ติวสอบ เวลาเรียน - วันเรียน
7 กันยายน - 29 กันยายน 2563 30 กันยายน - 26 ตุลาคม 2563 27 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2563 09.00 - 12.00 น. จันทร์ - ศุกร์
23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2563 17 ธันวาคม - 12 มกราคม 2564 13 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2564 09.00 - 12.00 น. จันทร์ - ศุกร์
8 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564 3 มีนาคม - 25 มีนาคม  2564 26 มีนาคม - 27 เมษายน 2564 09.00 - 12.00 น. จันทร์ - ศุกร์
3 พฤษภาคม - 25 พฤษภาคม 2564 26 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2564 18 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2564 09.00 - 12.00 น. จันทร์ - ศุกร์

คอร์ส 1 เริ่มเรียน 7 กันยายน - 29 กันยายน 2563
   ♦ จำนวน 50 ชั่วโมง ค่าเรียน 8,500 บาท
   ♦ ตำราลิขสิทธิ์ Hueber สมุด อุปกรณ์การเรียนครบชุด 2,500 บาท
   ♦ เรียนจันทร์ ถึง ศุกร์ วันละ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00-12.00 น.

คอร์ส 2 เริ่มเรียน 30 กันยายน - 26 ตุลาคม 2563
   ♦ จำนวน 50 ชั่วโมง ค่าเรียน 8,500 บาท 
   ♦ ตำราลิขสิทธิ์ Hueber สมุด อุปกรณ์การเรียนครบชุด 2,500 บาท
   ♦ เรียนจันทร์ ถึง ศุกร์ วันละ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00-12.00 น.

คอร์ส 3 ติวสอบ เริ่ม 27 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2563
   ♦ จำนวน 50 ชั่วโมง ค่าเรียน 8,500 บาท 
   ♦ ตำราลิขสิทธิ์ Hueber สมุด อุปกรณ์การเรียนครบชุด 2,500 บาท
   ♦ เรียนจันทร์ ถึง ศุกร์ วันละ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00-12.00 น.

คอร์สเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
♥ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 14.30 น. และเวลา 15.00 - 16.30 น. วันละ 1.30 ชั่วโมง
♥ ลงทะเบียนครั้งละ 50 ชั่วโมง ค่าเรียน 12,500 บาท ไม่คิดค่าตำราและค่าอุปกรณ์การเรียน 

เยอรมันหลักสูตรเร่งรัดเพื่อสอบ A-1
♥ 
เรียนบุฟเฟ่ 09:00-12:00 หรือ 13:00-16:00 น. จันทร์-ศุกร์
♥ 
เหมา 30,000 บาท รับรองสอบได้ภายใน 3 เดือนหรือเร็วกว่า
♥ 
ตำราลิขสิทธิ์ Huber, สมุดอุปกรณ์การเรียนเหมา 4,500 บาท

เยอรมันเพื่อการสื่อสาร จันทร์-ศุกร์ / เสาร์-อาทิตย์

♦ 2 ชั่วโมง 10:00-12:00 น. หรือเลือกเวลาและชั่วโมงเรียนได้
♦ มีทั้งหมด 3 ระดับ ระดับละ 50 ชั่วโมง 8,500 บาท
♦ ตำราลิขสิทธิ์ Huber, สมุดอุปกรณ์ครบระดับละ 2,500 บาท

รียนเดี่ยว ตัวต่อตัว ติวเข้ม ทุกระดับ A1, A2, B1, B2
สอนทางออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

เลือกเนื้อหา วันเวลาเรียน เน้นการไปใช้งานจริง

  DEUTSCHKURS

J  Die Lehrerin hat Sachkenntnisund gute  Erfahrung  im Umgang mit der Deutschen Sprache. Sie hat Deutsch in einem Deutschkursen in Deutschland gelernt. Sie hat die erlernten Sprachkenntnisse bei ihrem Aufenthalt in Deutschland erfolgreich angewendet.

J   Die A1 Prüfung muss jede Person machen für: Arbeiten, Heirat und Familienzuzug/ Umzug nach Deutschland / In der Schweiz / Österreich  und von Studenten für Austausch Projekt.

Intensivkurs zur Prüfung A1
v  Schulzeitzum lernen um 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr oder um 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
    am Montag bis Freitag.
v  Für 30,000 baht können Sie die Prüfung machen in 3 Monaten oder Früher.
v  Die Bücher von Huber und alle Lernmaterialien kosten 4,500 Baht

Deutschland für die Kommunikation am Montag bis Freitag und Samstagbis Sonntag.
v 2 Studen  um 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr oder wählen Siedie Uhrzeit und die Studen.
v Alle 3 Level 1 Lever pre 50 Stunden 8,500 Baht
v Die Bücher von Huber und alle Lernmaterialien kosten 4,500 Baht

Privat Lernen A1, A2, B1, B2
v  Sie Können  wählen, Lerninhalte und die Zeiten, so können Sie sich schnell auf den
   praktischen Einsatz konzentrieren.

Online Unterrich möglich jederzeit und überall.
J Absolventen erhalten eine Bescheinigung und ein Zertifikat der Studienstunden.
JService und Buchung Datum und Uhrzeit im Goethe-Institut Thailand.