หลักสูตรภาษาเยอรมัน

          ภาษาเยอรมัน

                  เปิดสอนออนไลน์
           เรียนผ่านโปรแกรม Zoom
      จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 17.00 น.
         สอนภาษาเยอรมันออนไลน์ โดย Messenger 
                      ของ FACEBOOK และ LINE
                             อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

Online Unterrich möglich jederzeit und überall.                                             ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
 สอนโดยครูไทยผู้มีความรู้ความชำนาญ จบหลักสูตรวิชาภาษาเยอรมันโดยตรงจากประเทศเยอรมัน
 ภาษาเยอรมัน
 A-1 สำหรับย้ายถิ่นฐานไปทำงาน แต่งงาน คู่หมั้น นักเรียน ในเยอรมัน สวิส ออสเตรีย รวมถึงนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน

เหมาเรียน A-1,จบเร็ว สอบได้ เรียนทวนได้
  เวลาเรียน 09:00-12:00 หรือ 13:00-16:00 น.
  เหมา 30,000 บาท รับรองสอบได้ภายใน 3 เดือน หรือเร็วกว่า
  ตำราลิขสิทธิ์ Hueber ตลอดหลักสูตร 4,500  บาท (จ่ายเพิ่ม)

เรียนแบบคอร์ส  A-1, 3 คอร์ส ๆ ละ 50 ชั่วโมง
คอร์ส 1 ค่าเรียน 9,500.- ตำรา Hueber 2,500.- รวม 12,000.-
♥  คอร์ส 2 ค่าเรียน 8,500.- ตำรา Hueber 2,500.- รวม 11,000.-
♥  คอร์ส 3 ค่าเรียน 8,500.- ตำรา Hueber 2,500.- รวม 11,000.-

(1)   Deutsch A Kurs1, 
        50Stunden Unterricht, 9,500.- Unterrichtsmaterial 2,500.- Alle 12,000.- 
        3 Stunden pro Tag, Tage pro Woche, Montag bisFreitag,Zeiten 09.00–12.00 Uhr 
(2)   Deutsch A Kurs2, 
        50 Stunden Unterricht8,500.- Unterrichtsmaterial 2,500.- Alle 11,000.- 
        3 Stunden pro Tag, Tage pro Woche, Montag bisFreitag,Zeiten 09.00–12.00 Uhr
(3)   Deutsch A Prüfungen, 
        50 Stunden Unterricht, 8,500 Baht. Unterrichtsmaterial 2,500.- Alle 11,000.- 
        3 Stunden pro Tag, Tage pro Woche, Montag bisFreitag,Zeiten 09.00–12.00 Uhr 

คอร์ส 1 
   ♦ จำนวน 50 ชั่วโมง ค่าเรียน 9,500 บาท
   ♦ ตำราลิขสิทธิ์ Hueber สมุด อุปกรณ์การเรียนครบชุด 2,500 บาท
   ♦ เรียนจันทร์ ถึง ศุกร์ วันละ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00-12.00 น.

คอร์ส 2 
   ♦ จำนวน 50 ชั่วโมง ค่าเรียน 8,500 บาท 
   ♦ ตำราลิขสิทธิ์ Hueber สมุด อุปกรณ์การเรียนครบชุด 2,500 บาท
   ♦ เรียนจันทร์ ถึง ศุกร์ วันละ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00-12.00 น.

คอร์ส 3 
   ♦ จำนวน 50 ชั่วโมง ค่าเรียน 8,500 บาท 
   ♦ ตำราลิขสิทธิ์ Hueber สมุด อุปกรณ์การเรียนครบชุด 2,500 บาท
   ♦ เรียนจันทร์ ถึง ศุกร์ วันละ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00-12.00 น.

คอร์สเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
♥ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 14.30 น. และเวลา 15.00 - 16.30 น. วันละ 1.30 ชั่วโมง
♥ ลงทะเบียนครั้งละ 50 ชั่วโมง ค่าเรียน 12,500 บาท ไม่คิดค่าตำราและค่าอุปกรณ์การเรียน 

เยอรมันเพื่อการสื่อสาร จันทร์-ศุกร์ / เสาร์-อาทิตย์
♦ 2 ชั่วโมง 10:00-12:00 น. หรือเลือกเวลาและชั่วโมงเรียนได้
♦ มีทั้งหมด 3 ระดับ ระดับละ 50 ชั่วโมง 8,500 บาท
♦ ตำราลิขสิทธิ์ Hueber, สมุดอุปกรณ์ครบระดับละ 2,500 บาท

รียนเดี่ยว ตัวต่อตัว ติวเข้ม ทุกระดับ A1, A2, B1, B2
สอนทางออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

เลือกเนื้อหา วันเวลาเรียน เน้นการไปใช้งานจริง

  DEUTSCHKURS

J  Die Lehrerin hat Sachkenntnisund gute  Erfahrung  im Umgang mit der Deutschen Sprache. Sie hat Deutsch in einem Deutschkursen in Deutschland gelernt. Sie hat die erlernten Sprachkenntnisse bei ihrem Aufenthalt in Deutschland erfolgreich angewendet.

J   Die A1 Prüfung muss jede Person machen für: Arbeiten, Heirat und Familienzuzug/ Umzug nach Deutschland / In der Schweiz / Österreich  und von Studenten für Austausch Projekt.

Intensivkurs zur Prüfung A1
v  Schulzeitzum lernen um 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr oder um 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
    am Montag bis Freitag.
v  Für 30,000 baht können Sie die Prüfung machen in 3 Monaten oder Früher.
v  Die Bücher von Huber und alle Lernmaterialien kosten 4,500 Baht

Deutschland für die Kommunikation am Montag bis Freitag und Samstagbis Sonntag.
v 2 Studen  um 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr oder wählen Siedie Uhrzeit und die Studen.
v Alle 3 Level 1 Lever pre 50 Stunden 8,500 Baht
v Die Bücher von Huber und alle Lernmaterialien kosten 4,500 Baht

Privat Lernen A1, A2, B1, B2
v  Sie Können  wählen, Lerninhalte und die Zeiten, so können Sie sich schnell auf den
   praktischen Einsatz konzentrieren.

Online Unterrich möglich jederzeit und überall.
J Absolventen erhalten eine Bescheinigung und ein Zertifikat der Studienstunden.
JService und Buchung Datum und Uhrzeit im Goethe-Institut Thailand. 

               

 

 

%MCEPASTEBIN%

DEUTSCHKURSE FÜR DIE JAHRE 2020-2021
DEUTSCHKURSE FÜR DIE JAHRE 2020-2021