หลักสูตรพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

      สอนภาษาอังกฤษเน้นการพูดระบบล่าม

     และรับสอน TOEFL, TOEIC, IELTS 

      (1) โดยติวเตอร์มืออาชีพ (อาจารย์ปุ๋ย) : กศบ. ม.บูรพา เอกอังกฤษ โทเทคโนโลยีทางการ   ศึกษา, ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพกฎหมาย มสธ. และอาจารย์ผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอนอีกหลายท่าน

     (2) เรียนพูดสนทนาในสถานการ์ณต่าง ๆ กับอาจารย์ต่างชาติ (อังกฤษ หรือออสเตรเลีย) สอนเขียน Writing และ Essay 

      วิชาที่สอน

♥ สอนสนทนาภาษาอังกฤษชีวิตประจำวัน
   ♦  English Conversation and Tricks
   ♦  English for Drivers
     English for Salespersons
   ♦  English for Massagers
   ♦  English for Tourist Guide
   ♦  English for Hotel and Management
   ♦  English for Bank Teller 
   ♦  English for Cook and Chef

♥ ติวสอบสัมภาษณ์ สจ๊วตการบิน แอร์โฮสเตส เรือเดินสมุทร และการสมัครงานทั่วไป
♥ ติวสอบเพื่อ A-1 วีซ่าถาวรอังกฤษ (คู่หมั้น สมรส นักเรียน ทำงาน)
♥ สอนเขียน essay (ตั้งแต่พื้นฐาน) สำหรับสอบ IELTS 

      เรียนพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์คนไทย

       เรียนกลุ่ม 30 ชั่วโมง ค่าเรียนท่านละ 4,500 บาท
 ค่าลงทะเบียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน กระเป๋าผ้า 1,000 บาท

       --> เรียนวันจันทร์ ถึง วันพฤหัส  มีให้เลือก 2 รอบ
      รอบเช้า 10:00 - 12:00 น. และรอบบ่าย 13:00 - 15:00 น.
 --> เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์  มีให้เลือก 2 รอบ
      รอบเช้า 10:00 - 12:00 น. และรอบบ่าย 13:00 - 15:00 น.

       ** เรียนเดี่ยว ตัวต่อตัว ลงทะเบียน 30 ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 500 บาท)

  เรียนพูดภาษาอังกฤษกับครูชาวอังกฤษ หรือครูชาวออสเตรเลีย 
  เลือกวันและเวลาเรียนได้ 

       --> เรียนกลุ่ม 3 - 4 คน 30 ชั่วโมง ค่าเรียนท่านละ 9,000 บาท 

       --> เรียนกลุ่ม 5 - 6 คน 30 ชั่วโมง ค่าเรียนท่านละ 8,000 บาท
 ค่าลงทะเบียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 1,000 บาท

       ** เรียนเดี่ยว ตัวต่อตัว ลงทะเบียน 30 ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 700 บาท)