หลักสูตรพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

   สอนภาษาอังกฤษเน้นการพูดระบบล่าม

         เลือกเรียนกับครูสัญชาติอังกฤษและครูไทย 
 สอนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เพื่อการประกอบ
     อาชีพและผู้ที่ย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศ
      ลงทะเบียนครั้งละ 30 ชั่วโมง 6,000.- (2-4 คน)
    ♥ เลือกเรียนในชั้นเรียนหรือออนไลน์
    ♥ วันละ 2 ชั่วโมง จาก 10.00 – 16.00 น.

        ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
    วันละ 2 ชั่วโมง เสาร์-อาทิตย์

      ลงทะเบียนครั้งละ 30 ชั่วโมง 4,500.-

     ♥ เลือกเรียนในชั้นเรียนหรือออนไลน์
      ค่าตำราตลอดหลักสูตร 1,500.-

 ติว    A1เพื่อวีซ่าถาวรอังกฤษ (โปรดสอบถาม)

          ติว IELTS, TOEFL, TOEIC สอนเขียน essay (โปรดสอบถาม)