หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสเพื่อคนไทย

สอนโดยครูชาวฝรั่งเศสที่สามารถพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี


วันเรียน มีให้เลือก 2 แบบ : 

แบบที่ 1 เรียนสัปดาห์ละ 4 วัน วันจันทร์ อังคาร พุธ และพฤหัส

            เรียนวันละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง 

แบบที่ 2 เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ 

            เรียนวันละ 3 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง 

เรียนกลุ่มเล็ก 4 คน 30 ชั่วโมง ค่าเรียนท่านละ 8,000 บาท

เรียนเดี่ยว เลือกวันและเวลาเรียนได้ตามสะดวก ชั่วโมงละ 600 บาท