หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสเพื่อคนไทย

เรียนพูดภาษาฝรั่งเศส

สอนโดยครูชาวฝรั่งเศสที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีและภาษาไทยได้เล็กน้อย

เรียนเดี่ยว ตัวต่อตัว เลือกวันและเวลาเรียนได้ตามสะดวก ลงทะเบียน 30 ขั้่วโมง ค่าเรียน 700 บาท ต่อชั่วโมง  

เรียนสองคน ค่าเรียน 500 / ชั่วโมง / ต่อท่าน 

ลงทะเบียนแรกเข้า หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน 1,000 บาท